Quźnia agencja marketingowa logo

INFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH
Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych klientów

 

Administrator danych:
Quźnia Karol Milewczyk z siedzibą w Gdańsku, ul. Stanisława Szpora 11
NIP 588 237 18 69 | REGON 221706849  
    
Cele przetwarzania:
• Przedstawienie oferty agencji marketingowej dopasowanej do potrzeb i oczekiwań klienta,
• Udzielenie odpowiedzi na zapytanie skierowane przez klienta 

 

Podstawy prawne przetwarzania:
Przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy oraz do wykonania zawartej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO)

 

Odbiorcy danych:
Podmioty przetwarzające dane w imieniu Administratora danych – dostawcy usług IT, obsługi kadrowo-księgowej
 
Prawa związane z przetwarzaniem danych:
Prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do zapomnienia. 

 

Okres przetwarzania danych:
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres dwunastu miesięcy od daty ich pozyskania.

 

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy.

 

Konsekwencje niepodania danych osobowych: 
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przedstawienia Pani/Panu oferty agencji marketingowej lub udzielenia odpowiedzi na skierowane przez Panią/Pana zapytanie. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości przedstawienia oferty oraz udzielenia odpowiedzi na skierowane przez Panią/Pana zapytanie.

 

Przekazywanie danych do państwa trzeciego / organizacji międzynarodowej:
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej
 
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie:
Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane

+48 609 165 442
agencja@quznia.com
Chcesz nas lepiej poznać? 
Zadzwoń lub napisz, czekamy! 
Logo agencja marketingowa Quźnia